Laura Seppänen

14.6.2021

TikTok-mainonnan ABC

Troot sai ensimmäisten joukossa Suomessa vuonna 2020 mainontaoikeudet räjähdysmäisesti kasvaneeseen TikTokiin ja myöhemmin pääsyn myös somejätin omaan mainosportaaliin Adsiin, minkä ansiosta brändeille on vihdoin mahdollista tarjota ja luoda myös huutokauppapohjaisia mainoskampanjoita. 

Mistä TikTokin mainonnan maailmassa on kyse pähkinänkuoressa? Asiaan vihkiytymättömälle kokonaisuus on moninaisten vaihtoehtojen ja lainalaisuuksien viidakko. Trootin TikTok-mainontaan perehtynyt Creative Producer Laura Seppänen avaa Suomessa saatavilla olevien eri mainosmuotojen kirjon helposti pureksittavassa muodossa.


Varattu mainonta

Varattu mainostila käsittää TikTokissa useamman eri mainosmuodon, joita voi jäsennellä helposti esimerkiksi varauspaikan kautta. Suomessa saatavilla olevista mainosmuodoista relevanteimmat ovat vuorokauden ajaksi varattava In-feed One Day Max, pidemmälle aikavälille varattava Brand Premium tai niin sanotun open tai full screen -mainonnan Top View -mainos.

Varatun mainonnan kustannukset ovat kiinteät ja huutokauppapohjaista mainontaa korkeammat, mutta selviä hyötyjäkin on. Suurin etu huutokauppaan verrattuna on juuri varauspaikka, eli toisin sanottuna mainoksen sijoittuminen alustalle. Varatut mainokset ohittavat huutokaupan puolella myydyt spotit ja nousevat käyttäjän For You -feedissä helpommin näkyvälle paikalle. Suosituin varattu mainosmuoto Suomessa lienee yhden päivän kampanja One Day Max, jossa mainos sijoittuu aina neljänneksi käyttäjän näkemäksi videoksi etusivun selailussa. 

Varattua mainontaa ei perusmuotoisena lähtökohtaisesti kohdenneta, mutta saatavilla on myös varatun mainonnan kevyt ikäkohdennus yli 18-vuotiaille käyttäjille. Tämä mahdollistaa TikTokin K18-sisällöiksi lukemien palvelujen tai tuotteiden, kuten energiajuomien, mainonnan. Kohdentamattomuudesta huolimatta mainonnan toimivuus ja kattavuus on juuri sijoittelun vuoksi taattu.

Top View -mainoksella käyttäjän huomio vangitaan vieläkin tehokkaammin, sillä mainosmuoto mahdollistaa brändille päivän ajaksi näkyvyyden ensimmäisenä videona, jonka käyttäjä sovelluksen avatessaan saa katsottavakseen. Ensimmäiset kolme sekuntia mainoksesta näytetään käyttäjälle full screeninä, jonka jälkeen saumattomasti siirrytään tavanomaiseen mainosasetteluun copyteksteineen ja CTA-painikkeineen. Top View -mainos siis yhdistää näin erityisen toimivalla tavalla käyttäjän pysähdyttävän tehosteen perinteisempään, taktisempaan viimeistelyyn. Top View- ja ODM-mainokset ovat esimerkiksi erilaisten kampanjakokonaisuuksien tai uutuustuotteiden lanseeraamiseen erinomaisen hyvin sopivia mainosmuotoja.

Varatun mainonnan puolella poikkeuksen päiväksi ostettavien mainospaikkojen sääntöön tekee Brand Premium -mainonta. Brand Premium -mainokset sijoittuvat alustalla huomattavasti Top View- ja ODM-mainoksia “alemmas”, 130:en ensimmäisenä nähdyn videon joukkoon – mutta koska mainontaa suositellusti ajetaan tällä muodolla jopa kahden viikon ajan, spotti kerryttää tasaisesti taatun määrän impressioita. 


Huutokauppapohjainen mainonta

Huutokauppapohjainen mainonta tarjoaa brändeille varattua mainontaa adaptiivisemman ja kustannustehokkaamman markkinapaikan – tuhannen mainosnäytön hinnat (CPM) jäävät parhaillaan jopa kymmenesosan alhaisemmaksi varattuun mainontaan suhteutettuna. Mainonnan ja kilpailun lisääntyessä TikTokissa huutokaupankin hinnat ovat toki nousussa, mutta edelleenkin kustannukset ovat mainostajille erittäin kohtuullisia.

Huutokaupan etuihin lukeutuu myös joustavuus. Mainonnan ajaminen ei ole sidottu tiettyihin päiviin tai riippuvainen TikTokin varatun mainonnan inventaarista, jossa mainospaikkoja ja -päiviä myydään markkina-alueittain vain yhdelle brändille kerrallaan. Mainonta on myös erittäin pitkälle kohdennettavissa aina iästä ja sijainnista kiinnostuksenkohteisiin tai jopa puhelimen käyttöliittymään ja alustalla käyttäytymiseen asti. Mainonnan saa myös käytännön tasolla pyörimään huomattavasti ketterämmin, sillä välikäsiä ei ole.


Boostaus eli post boost promoting

Tämän hetken ehkäpä mielenkiintoisin tapa toteuttaa mainontaa TikTokissa on boostaus, eli orgaanisen sisällön nostaminen mainontaan. Mainonta toimii periaatteessa täysin samoin edellytyksin kuin tavanomainen huutokauppapohjainen mainonta, mutta mainosaineisto itsessään on jo olemassa oleva, orgaaninen postaus alustalla.

Mainontaan voi nostaa sisältöjä miltä tahansa, niin vaikuttajan tai brändinkin omalta tililtä. Juuri tästä syystä boostausmainonnalla onkin iso potentiaali – orgaaninen sisältö ei hyppää käyttäjien silmissä irralliseksi muusta sovelluksen tyypillisestä sisällöstä tai aiheuta yhtä helposti mainoskatkomaista fiilistä Feedin selailuun. 

Vaikka mainonta yleisesti ottaen TikTokissa on vielä kohtuullisen uutta ja tutkimatonta maastoa, jo nyt voidaan todeta, minkälainen mainonta alustalla toimii hyvin ja mikä huonommin. Suoraan muista kanavista alustalle tuodut mainosspotit harvoin resonoivat TikTokin käyttäjissä ja niistä selataan helposti ohi jo ensimmäisen sekunnin aikana, kun taas esimerkiksi vaikuttajavetoiset ja muuten alustalle sopivat, aidontuntuiset tai jopa kotikutoiset mainosluovat toimivat kohdeyleisössään äärimmäisen hyvin. Myös Trootin myymistä TikTok-mainoskampanjoista parhaiten ovat performoineet juuri ne luovat, jotka on tehty nimenomaan TikTokiin.

Edellä mainittuihin ominaisuuksiin on mahdollista päästä kiinni boostauksella eli sisällön sponsoroinnilla astetta helpommin, mikäli sisältö valitulla TikTok-tilillä on mainontaan muuten soveltuvaa. Boostausmainonnan tekemiseen liittyy muutamia yksityiskohtia, joihin on hyvä kiinnittää tarkkaan huomiota jo ennen mainoskampanjan suunnittelua ja orgaanisten, mainontaan nostettavien sisältöjen julkaisua: videon sisällön on oltava TikTokin ad policyn mukaista, eikä sisältöä voi enää julkaisun jälkeen mainontaa tehtäessä millään tavalla muokata tai leikata. Videon copyteksti ei voi myöskään sisältää esimerkiksi hashtageja. Ennakoivalla suunnittelulla ja tietoisella toteutuksella boostauksella voi kuitenkin luoda kustannustehokasta, toimivaa ja aitoa TikTok-henkeä mukailevaa mainontaa. Summa summarum

Yleisesti ottaen kaikilla eri mainosmuodoilla, niin varatuilla kuin huutokauppapohjaisellakin, on omat selkeät hyötynsä ja optimaalisimmat käyttötapansa.

Tyylillisesti kaikissa eri mainonnan muodoissa toimii pääsääntöisesti sama, kanavalle natiivi ote, jota käyttäjä ei varsinaisesti ensisilmäyksellä erottele For You -selailussa mainnonnaksi. Mainosluovan suositeltu, toimivin kesto on yhdeksästä viiteentoista sekuntia, design värikäs ja eloisa ja toteutus omaperäinen, jopa kotikutoinen. Ihmishahmot tai esimerkiksi vaikuttajat toimivat mainonnassa hyvin – pelkkä grafiikka tai tuotekuvat voivat jättää käyttäjät kylmäksi ja mainonnan etäiseksi. Teknisesti syytä on myös kiinnittää huomiota luovan asetteluun ja mahdollisiin tekstiplansseihin, sillä alustan mainosasettelun safezone eli turvarajat ovat verrattain tiiviit. 

Mainostajan on myös hyvä pohtia etukäteen mainosmuotoa valitessaan, mille kohderyhmälle tuotetta tai palvelua mainostetaan, ja onko mainonnassa esimerkiksi K18-sisällöiksi luettavia elementtejä. Myös muun muassa suoraan lapsille mainostaminen tai lapsimallien käyttäminen mainonnassa on TikTokin mainospolitiikan vastaista. 

Huomioon otettavien seikkojen joukkoon lukeutuu myös kaikessa mainonnassa voimassa oleva hashtagien käyttökielto. Kielto liittyy vahvasti TikTokin Hashtag Challenge -mainosmuotoon, jota vielä odotellaan saapuvaksi Suomen markkinan käyttöön. Muilla markkinoilla maailmalla käytössä on lisäksi jo muitakin huomattavasti interaktiivisempia mainonnan muotoja, kuten Voting Card- tai Interactive Card -tyyliset, käyttäjää aktivoivat mainosmuodot. 

Aika ja käyttäjämäärien kasvu luultavasti tuovat tullessaan ennemmin tai myöhemmin Suomeenkin useampia mainonnan tapoja ja entisestään lisäävät TikTokin vetovoimaa tehokkaana mainosalustana – TikTok on ennen kaikkea uuden sukupolven yhteisöllinen somealusta, jossa käyttäjien vuorovaikutteisuus ja osallistaminen erilaisiin trendeihin tai tyylilajeihin on avainasemassa. Kuitenkin juuri nyt rajallisempien vaihtoehtojenkin aikakaudella mainostajan kannattaa hyödyntää alustan uutuudenkarheus, tehokkuus ja potentiaali jatkuvasti kasvavassa käyttäjäyleisössä!

Kiinnostuitko TikTok-mainonnasta? Ota yhteyttä Trootin tiimiin! business@troot.fi

Katso myös

Tutustu blogiimme→

Joona Haatainen

16.11.2021

Markkinoija, huomioi juhlapyhät osana somemarkkinoinnin suunnittelua!

Maailma on nyt auennut ja tämä näkyy myös somessa sekä ihmisten välisissä kohtaamisissa, kun ystävät ja perheet viettävät aikaa yhdessä ja järjestävät juhlia.
Lue lisää →

Essi Knuuti

16.11.2021

Kenen biisi? Eli mitä pitää muistaa kaupallisten sisältöjen musiikkioikeuksista

Somekanavat ovat viime vuosina alkaneet täyttyä sisällöistä, jossa musiikki on suuressa roolissa. Sopiva taustamusiikki Instagram Storyssa tai hittikappale, jonka mukaan voi tanssia TikTokissa, tekee some-postauksista kiinnostavampia. Kaupallisten sisältöjen kohdalla säännöt musiikin käytölle eivät aina ole ihan yksiselitteiset, mikä aiheuttaa välillä sisällöntuottajille ja brändeille harmaita hiuksia.
Lue lisää →