Kaisa Suomela

14.6.2021

Tutkimus: sosiaalisen median vaikuttajan suositukseen luotetaan julkisuuden henkilöä enemmän 

Tutkimme keväällä suomalaisten suhtautumista sosiaaliseen mediaan ja vaikuttajamarkkinointiin. Tavoitteenamme oli ymmärtää syvällisemmin kuluttajien (alle 18v, 18-25v ja yli 25v, N=1703) sosiaalisen median käyttöä sekä suhdetta eri medioihin ja vaikuttajiin. Avaamme tässä muutaman mielenkiintoisen löydöksen tutkimuksesta. Voit ladata tutkimuksen kokonaisuudessaan täältä.

Vaikka kaupallisten toteutusten määrä sosiaalisen median kanavissa lisääntyy ja brändien share of voice pienenee, luottaa 43% suomalaisista edelleen somevaikuttajien suositteluun tuotteesta tai palvelusta. 31% kokee julkisuuden henkilön suosituksen ostopäätöstään tukevaksi. Vaikuttajasuhde koetaan siis edelleen läheisempänä ja vaikuttajan sanaan luotetaan julkisuuden tähtiä enemmän myös kaupallisessa mielessä. 


Yhtenäiskulttuurin aika on ohi –some- ja suoratoistopalveluiden kulutus vauhdittaa median murrosta

Nuoren kohderyhmän tärkeimmät mediakanavat olivat Snapchat (henkilökohtaisen viestimisen kanava), Spotify, Instagram, YouTube sekä suoratoistopalvelut. Vanhemman kohderyhmän keskuudessa korostuvat suoratoistopalvelut, Instagram, Spotify ja podcastit. Viihde ja viihtyminen on ensisijainen syy kuluttaa mediaa ja huumorisisällöt jäävät sisältögenrenä kuluttajien mieleen niin kaupallisissa kuin ei-kaupallisissakin sisällöissä (61% vastanneista). 

Sisältöjen ja medioiden tarjooma on pirstaloitunut ja valittavissa on runsaasti vaihtoehtoja jokaisen aikatauluun, elämäntilanteeseen ja kiinnostuksen kohteisiin. Sisältöjä kulutetaan juuri itselle sopivassa hetkessä ja paikassa. 

Kiinnostava löydös tutkimuksesta oli, että vaikka nuorempi sukupolvi mielletään kärsimättömäksi nopean somesisällön kuluttajaksi, juuri nuorten (alle 24-vuotiaat) keskuudessa korostuikin kestollisesti pidempien sisältöjen, kuten YouTube-videoiden kulutus. Näitä pidempiä sisältöjä myös toivottiin sisällöntuottajilta lisää (80% vastanneista). Vanhemmassa kohderyhmässä (yli 25-vuotiaat) korostui puolestaan nopeammin kulutettavat sisällöt, kuten kuvat, lyhytvideot ja tekstisisällöt. 

Haluatko kuulla lisää tutkimuksesta? Ota yhteyttä Trootin tiimiin business@troot.fi tai lataa tutkimus kokonaisuudessaan täältä.