Pirkka

Influencer strategy 2020

Strategic planning based on a strong understanding of the target group and knowledge of the content of the influencers, combined with multi-channel implementation creates visible results.

Vahvaan kohderyhmä­ymmärrykseen ja vaikuttajien sisältöjen tuntemiseen perustuva strateginen suunnittelu yhdistettynä monikanavaiseen toteutukseen tuottaa näkyviä tuloksia. 

Yhdessä Pirkan kanssa suunniteltu ja toteutettu vuoden 2020 vaikuttajayhteistyö on tuloksellinen esimerkki kokonaisvaltaisesta vaikuttajamarkkinoinnin strategiasta. Strategiaan ammennettiin oppeja edellisen vuoden (2019) yhteistyöstä, kohderyhmänä molempina vuosina oli nuoret suomalaiset kuluttajat, 18-24 -vuotiaat.

Vuosiyhteistyön onnistuminen todennettiin paitsi tyypillisin vaikuttaja- ja somemarkkinoinnin mittarein (näyttökerrat, ohjaukset, seuraajien sitoutuneisuus, oikea kohderyhmä ja brändin parissa vietetty aika) myös Brand Lift -tutkimuksen avulla. 

Haaste:

Pirkka oli tehnyt useamman vuoden ajan yhteistyötä ruokabloggaajien kanssa, mutta nyt havaittiin myös tarve löytää ruoanlaiton ja reseptien rinnalle laajempi lähestymistapa. Tunnistettiin siis tarve keskittyä vielä vahvemmin tavoittelemaan nuoria kuluttajia.

Tavoite:

Tavoitteena oli löytää uusi vaikuttajatekemisen strategia, jonka kautta vaikutetaan myönteisesti brändimielikuvaan nuoressa kohderyhmässä.

Ratkaisu: 

Vaikuttajamarkkinoinnin strategia, konseptisuunnittelu ja konseptien lokalisointi ja jalkautus vaikuttajien kanaviin (YouTube, Instagram, TikTok) vuodelle 2020.
Tutustu kampanjaan

This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.