Joona Haatainen

13.5.2024

Miten ottaa tehot irti urheilusponsoroinnista? 

Trootin toimitusjohtaja Joona Haatainen osallistui keväällä 2024 Suomen kaupallisesti kiinnostavimpien urheilijoiden valintaraatiin. Ensimmäistä kertaa kaupallisesti kiinnostavimmat urheilijat listattiin vuonna 2023 10.teamin toimesta, ja valtavan kiinnostuksen herättänyt listaus toteutettiin uudelleen tänäkin vuonna 10.fi urheilumarkkinoinnin asiantuntijoiden valintaraadin täydentyessä kahdella ulkopuolisella jäsenellä. 

Osana raatityöskentelyä Joona perehtyi syvällisesti satojen suomalaisten urheilijoiden uraan ja kaupalliseen tekemiseen sekä datan että asiantuntijoiden oman analyysin kautta. Työ tarjosi raadille laajan läpileikkauksen siitä, miten suomalaiset urheilijat ovat rakentaneet omia henkilöbrändejään ja hyödyntäneet niitä kaupallisesti sosiaalisessa mediassa. Projekti herätti myös jatkoajatuksia siitä, miten niin urheilija kuin sponsoroijakin voi saada kaupallisesta yhteistyöstä enemmän irti.

Lähemmäs seuraajia samaistuttavan sisällön avulla

Suomalaisten urheilijoiden somepresenssiin perehtyessä raadissa havaittiin nopeasti, että urheilijat, joiden sisällöt olivat monipuolistuneet käsittämään urheilun lisäksi henkilökohtaisemman tason, olivat usein sekä saaneet runsaammin kaupallisia kumppaneita että myös luoneet seuraajistaan sitoutuneen yhteisön. Moni urheilija keskittyy yhä sosiaalisen median tarinankerronnassaan pääsääntöisesti urheilusuorituksiin, jolloin syvempi yhteys urheilijan ja yleisön välille jää syntymättä. Linja on ymmärrettävä, sillä some ei ole urheilijan ykköstyö, mutta jättää hyödyntämättä jo olemassa olevan ja kiinnostuneen yleisön potentiaalin.

Kaupallisuuden näkökulmasta monipuoliset henkilötarinat mahdollistavat sponsoreille enemmän tarttumapintaa kuin perinteiseen logonäkyvyyteen sidotut kumppanuudet. Myös urheilijan luoma yhteisö kasvattaa kaupallista kiinnostavuutta, kun urheilija voi lisäksi tarjota oman medianäkyvyytensä urheilullisen menestyksensä rinnalle. Tämä luo mahdollisuuksia erityisesti nouseville tähdille, jotka eivät vielä pääse loistamaan kirkkaimmissa valoissa palkintopodiumeilla.

Ideoi kumppaneiden kanssa jo heti ensi metreillä

Sponsorointisopimuksia neuvotellaan usein lähtökohtaisesti vain sponsoroijan ja urheilijan kesken. Valitettavan usein sopimusvaiheeseen ei neuvottelujen aikana ole huomattu osallistaa kaikkia varsinaiseen työhön osallistuvia tahoja edes talon sisällä. Mikäli sopimuksissa määritellään tarkasti urheilijan henkilöbrändin ja esimerkiksi somekanavissa tapahtuvien yhteistyöjulkaisujen käyttöoikeudet irrallaan muista sidosryhmistä, voi sponsoroijalle myöhemmin yhteistyön aikana olla luvassa vähintäänkin harmaita hiuksia.

Jos brändin muut kumppanit, kuten luova toimisto tai mediatoimisto, halutaan osallistaa prosessiin suunnittelemaan erilaisia ulostuloja yhteistyölle, voivat sopimusvaiheessa tehdyt kirjaukset rajata mahdollisuuksia ja rajoittaa yhteistyötä. Paras lähtökohta yhteistyön onnistumiselle on osallistaa eri kumppanit mukaan sponsorointisopimusten suunnitteluun jo aikaisessa vaiheessa, jotta mahdolliset sudenkuopat vältetään alusta asti.

Tuote-esittelyt hukkuvat somen sisältövirtaan

Jotta urheilijan henkilöbrändistä saa irti täydet tehot, kannattaa kumppanuuden luovaan suunnitteluun ja toteutukseen siis panostaa. Kaupallisen tekemisen ja sponsorointikumppanuuksien toteutuminen urheilijoiden somekanavissa on edelleen varsin kirjavaa – eri asiantuntijatahojen osallistaminen yhteistyöhön moninkertaistaa sponsoroinnin mahdollisuudet onnistumiseen.

Suunnitelmallisesti ja harkitusti rakennetut kaupalliset yhteistyöt ovat parhaimmillaan aidosti viihdyttäviä ja seuraajille lisäarvoa tuottavia monikanavaisia kumppanuuksia, jotka rakentavat samanaikaisesti sekä urheilijan että sponsoroijan brändiarvoa. Vaikuttajamarkkinoinnista ja sponsoroinnista urheilijoiden somekanavissa on tullut jo verrattain arkipäiväistä, eikä sosiaalisen median valtavasta sisältötulvasta erotu esittelemällä tuotteita kentän laidalla.

Hyvin toteutettuna urheilijoiden kanssa päästään luomaan syvällisiä, näyttäviä ja aidosti tunteita herättäviä tarinoita, joilla myös kuluttajien sydämet saadaan sykkimään brändin kaupallisen menestyksen laariin.

Tutustu Suomen kaupallisesti kiinnostavimpiin urheilijoihin tästä!

Haluatko lisätietoa? Ota yhteyttä tiimiimme!
Ota yhteyttä
Webinaaria ei löydy