Troot on markkinoinnin kumppani edelläkävijöille

Tuomme vaikuttajat ja somen brändin ytimeen


Olemme kumppani edelläkävijöille, jotka haluavat luoda brändejä sosiaalisessa mediassa.

Yhdistämme datalla ohjatun strategisen suunnittelun, luovat konseptit, autenttiset sosiaalisen median sisällöt, mainonnan ja tapahtumat oivaltavaksi sekä tulokselliseksi markkinointiviestinnäksi.

Markkinoinnin kumppani edelläkävijöille

Strateginen suunnittelu

Vaikuttaja- ja somemarkkinoinnin strategia pohjautuu aina brändin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Strategiatyössä määritellään selkeät tavoitteet, mittarit, roolit ja toimintatavat vaikuttajien sekä sosiaalisen median käytölle osana brändin markkinointiviestintää. Toimiva strategia varmistaa liiketoiminnan tavoitteita tukevan markkinoinnin tekemisen sosiaalisessa mediassa.

Dataa, trendejä ja kohderyhmäanalyysejä hyödyntäen luomme tuloksellisia ja tehokkaita vaikuttajamarkkinoinnin monikanavaisia strategioita, joiden tuloksellisuutta mittaamme ja analysoimme asiakkaille relevantein mittarein.

Referenssi aiheesta:

Tik Tok mainontaInstagram mainontaYouTube mainonta

Pirkka

vaikuttajastrategia 2020

Vahvaan kohderyhmä­ymmärrykseen ja vaikuttajien sisältöjen tuntemiseen perustuva strateginen suunnittelu yhdistettynä monikanavaiseen toteutukseen tuottaa näkyviä tuloksia. 

Tutustu referenssiin →

Luovat konseptit

Konsepti on punainen lanka, jonka ohjaamana luodaan yleisöä puhuttelevaa vaikuttaja- ja sosiaalisen median markkinointia. Konsepti pohjautuu brändin strategiaan, kilpailija-analyysiin ja kohderyhmästä datan avulla löydettyyn oivallukseen. Sillä varmistetaan, että vaikuttaja- ja sosiaalisen median toimenpiteet eivät jää muusta markkinoinnista irralliseksi

Referenssi aiheesta:

Tik Tok mainontaInstagram mainontaYouTube mainonta

Pirkka

vaikuttajastrategia 2020

Vahvaan kohderyhmä­ymmärrykseen ja vaikuttajien sisältöjen tuntemiseen perustuva strateginen suunnittelu yhdistettynä monikanavaiseen toteutukseen tuottaa näkyviä tuloksia. 

Tutustu referenssiin →

Vaikuttajamarkkinointi

Kartoitamme sopivat vaikuttajat vuosien kokemustamme, dataa ja teknologiaa sekä asiantuntijamme näkemystä hyödyntäen. Vastaamme kampanjan tai jatkuvan vaikuttajamarkkinoinnin kokonaisuuden suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista ja analysoinnista.

Referenssi aiheesta:

Tik Tok mainontaInstagram mainontaYouTube mainonta

Pirkka

vaikuttajastrategia 2020

Vahvaan kohderyhmä­ymmärrykseen ja vaikuttajien sisältöjen tuntemiseen perustuva strateginen suunnittelu yhdistettynä monikanavaiseen toteutukseen tuottaa näkyviä tuloksia. 

Tutustu referenssiin →

Sisällöntuotanto

Suunnittelemme ja toteutamme kanavanatiiveja sisältöjä yhdessä sisällöntuottajien ja vaikuttajien kanssa, oli kyseessä sitten brändiviihde, mainokset, podcastit tai GIF-animaatiot.

Referenssi aiheesta:

Tik Tok mainontaInstagram mainontaYouTube mainonta

Panasonic

Sisällöntuotanto

Kun tavoitteena on kerätä liidejä ja vaikuttaa positiivisesti ostopäätökseen hinnakkaan tuotteen kohdalla, toimii tunteisiin vetoava, mutta informatiivinen sisältö kuluttajalle.

Tutustu referenssiin →

Mainonta


Puhutteleva sosiaalisen median sisältö ansaitsee tuekseen mainontaa jonka avulla tavoitetaan lisää haluttua kohderyhmää ja varmistetaan kaupalliset tulokset. Emme boostaa sokeasti sisältöjä vaan kohdennamme sosiaalisen median mainonnan kuhunkin kanavaan sopivaksi.

Referenssi aiheesta:

Tik Tok mainontaInstagram mainontaYouTube mainonta

Paula

TikTok-Kampanja

Z-sukupolven nuoret suhtautuvat mainontaan kriittisemmin kuin aiemmat sukupolvet. Siksi vaikutus kohderyhmään pitää tehdä koukuttavalla sisällöllä ja kiinnostavalla tarinalla.

Tutustu referenssiin →

Tapahtumat & koulutukset

Vaikuttajavetoiset tapahtumat ja kiertueet saavat massat liikkeelle. Suunnittelemme ja toteutamme elämyksellisiä, vaikuttajavetoisia tapahtumia livenä tai verkossa. Tarjoamme brändeille vaikuttaja- ja sosiaalisen median markkinoinnin koulutuksia asiantuntijoidemme johdolla. Koulutukset räätälöidään aina tavoitteiden mukaan ja ovat kestoltaan tunnista puoleen päivään.

Referenssi aiheesta:

Tik Tok mainontaInstagram mainontaYouTube mainonta

Kpedu

Online-tapahtuma

Miten peruskoululaisille suunnatut opiskelijamessut toteutetaan etänä ja miten jatko-opiskelumahdollisuuksia pohtivat yhdeksäsluokkalaiset saadaan tutustumaan ammattiopiston tarjontaan?

Tutustu referenssiin →