Pirkka

vaikuttajastrategia 2020

Vahvaan kohderyhmä­ymmärrykseen ja vaikuttajien sisältöjen tuntemiseen perustuva strateginen suunnittelu yhdistettynä monikanavaiseen toteutukseen tuottaa näkyviä tuloksia. 

Pirkka vaikuttajastrategia 2020

Vahvaan kohderyhmä­ymmärrykseen ja vaikuttajien sisältöjen tuntemiseen perustuva strateginen suunnittelu yhdistettynä monikanavaiseen toteutukseen tuottaa näkyviä tuloksia. 

Yhdessä Pirkan kanssa suunniteltu ja toteutettu vuoden 2020 vaikuttajayhteistyö on tuloksellinen esimerkki kokonaisvaltaisesta vaikuttajamarkkinoinnin strategiasta. Strategiaan ammennettiin oppeja edellisen vuoden (2019) yhteistyöstä, kohderyhmänä molempina vuosina oli nuoret suomalaiset kuluttajat, 18-24 -vuotiaat.

Vuosiyhteistyön onnistuminen todennettiin paitsi tyypillisin vaikuttaja- ja somemarkkinoinnin mittarein (näyttökerrat, ohjaukset, seuraajien sitoutuneisuus, oikea kohderyhmä ja brändin parissa vietetty aika) myös Brand Lift -tutkimuksen avulla. 

Haaste:

Pirkka oli tehnyt useamman vuoden ajan yhteistyötä ruokabloggaajien kanssa, mutta nyt havaittiin myös tarve löytää ruoanlaiton ja reseptien rinnalle laajempi lähestymistapa. Tunnistettiin siis tarve keskittyä vielä vahvemmin tavoittelemaan nuoria kuluttajia.

Tavoite:

Tavoitteena oli löytää uusi vaikuttajatekemisen strategia, jonka kautta vaikutetaan myönteisesti brändimielikuvaan nuoressa kohderyhmässä.

Ratkaisu: 

Vaikuttajamarkkinoinnin strategia, konseptisuunnittelu ja konseptien lokalisointi ja jalkautus vaikuttajien kanaviin (YouTube, Instagram, TikTok) vuodelle 2020.
Tutustu kampanjaan

Pirkka
No items found.