Pirkka

vaikuttajastrategia 2020

Vahvaan kohderyhmä­ymmärrykseen ja vaikuttajien sisältöjen tuntemiseen perustuva strateginen suunnittelu yhdistettynä monikanavaiseen toteutukseen tuottaa näkyviä tuloksia. 

Pirkka vaikuttajastrategia 2020

Yhdessä Pirkan kanssa suunniteltu ja toteutettu vuoden 2020 vaikuttajayhteistyö on esimerkki strategisesta vaikuttajamarkkinoinnista. Vuosiyhteistyössä ammennettiin oppeja edellisen vuoden 2019 yhteistyöstä, kohderyhmänä molempina vuosina oli nuoret suomalaiset kuluttajat, 18-24 -vuotiaat.

Haaste:

Pirkka oli tehnyt useamman vuoden ajan yhteistyötä ruokabloggaajien kanssa, mutta nyt havaittiin myös tarve löytää ruoanlaiton ja reseptien rinnalle laajempi lähestymistapa. Tunnistettiin siis tarve keskittyä vielä vahvemmin tavoittelemaan nuoria kuluttajia heille relevanteissa kanavissa. Vaikuttajamarkkinointi haluttiin integroida osaksi markkinoinnin strategiaa.

Tavoite:

Tavoitteena oli löytää uusi vaikuttajamarkkinoinnin strategia, jonka kautta vaikutetaan myönteisesti haluttuihin brändimielikuviin ja ostohalukkuuteen nuoressa kohderyhmässä.

Ratkaisu:

Trootin tiimi laati Pirkalle vaikuttajamarkkinoinnin strategian, suunnitteli vaikuttajamarkkinoinnin konseptit ja vastasi niiden jalkautuksesta vaikuttajien kanaviin (YouTube, Instagram, TikTok) vuoden 2020 ajan.

Tulokset:

Vaikuttajamarkkinoinnin avulla vaikutettiin tehokkaasti haluttuihin brändimielikuviin. Vuosiyhteistyön onnistuminen todennettiin paitsi tyypillisin vaikuttaja- ja somemarkkinoinnin mittarein (näyttökerrat, ohjaukset, seuraajien sitoutuneisuus, oikea kohderyhmä ja brändin parissa vietetty aika) myös Brand Lift -tutkimuksen avulla.

Esimerkkejä vaikuttajien sisällöistä:


Tutustu kampanjaan

Pirkka
Tik Tok mainontaInstagram mainontaYouTube mainonta

Paula

TikTok-Kampanja

Z-sukupolven nuoret suhtautuvat mainontaan kriittisemmin kuin aiemmat sukupolvet. Siksi vaikutus kohderyhmään pitää tehdä koukuttavalla sisällöllä ja kiinnostavalla tarinalla.

Tik Tok mainontaInstagram mainontaYouTube mainonta

Onepiece

Kampanja

Kun tavoitteena on saada mahdollisimman paljon relevanttia kohderyhmää asiakkaan verkkosivuille ja luoda myyntiä, tulee toimivan suunnitelman lisäksi kiinnittää erityisen tarkasti huomiota vaikuttajien valintaan.