Strateginen suunnittelu

Vaikuttaja- ja somemarkkinoinnin strategia pohjautuu aina brändin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Strategiatyössä määritellään selkeät tavoitteet, mittarit, roolit ja toimintatavat vaikuttajien sekä sosiaalisen median käytölle osana brändin markkinointiviestintää. Toimiva strategia varmistaa liiketoiminnan tavoitteita tukevan markkinoinnin tekemisen sosiaalisessa mediassa. Dataa, trendejä ja kohderyhmäanalyysejä hyödyntäen luomme tuloksellisia ja tehokkaita monikanavaisia some-strategioita, joiden tuloksellisuutta mittaamme ja analysoimme asiakkaille relevantein mittarein.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä tiimiimme →

Sosiaalisen median strategia

Sosiaalisen median strategia yhdistää brändin tavoitteet ja kohderyhmän tarpeet. Sen avulla sosiaalisen median markkinoinnista tulee tavoitteellista, säännöllistä ja kohderyhmän tarpeita puhuttelevaa.  Strategia kertoo brändisi tarinan kiinnostavalla tavalla ja luo suhteen yleisösi kanssa heille relevanteissa jakelukanavissa. Kanavavalikkoomme kuuluvat niin TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube kuin LinkedIn.

Trootin strategisen ajattelun ydin on syvällinen ymmärrys sosiaalisen median sisällöistä, kulttuureista ja lainalaisuuksista. Meille some on enemmän kuin jakelukanava – se on modernin kulttuurin ydin jossa brändi pärjää vain aidolla läsnäololla ja uskottavalla sisällöllä. 

Trootin asiantuntijat perehtyvät perusteellisesti yrityksesi tavoitteisiin ja kilpailijoidesi sosiaalisen median läsnäoloon sekä määrittelee selkeät kehityskohteet auditoinnin avulla. 

Strategiamme eivät sisällä vain toimenpiteitä tietyissä sosiaalisen median kanavissa. Kokonaisuuden on sovittava yhteen myös palapelinä, joka tukee tavoitteitasi – olipa kyse sitten myynnin kasvattamisesta, brändin rakentamisesta tai työnantajamielikuvan päivittämisestä.

Autamme yrityksiä some-sisällön suunnittelussa ja tuotannossa. Tutustu sisällöntuotannon palveluihimme tästä.

Vaikuttajamarkkinoinnin strategia

Vaikuttajamarkkinoinnin strategia on yrityksen liiketoiminnallisista tavoitteista ja markkinointistrategiasta johdettu pitkän aikavälin suunnitelma, jossa keskitytään siihen miten brändi tekee tuloksellista, liiketoiminnan tavoitteita tukevaa vaikuttajamarkkinointia. Se määrittelee vaikuttajamarkkinoinnille roolin osana yrityksen markkinointiviestintää.

Vaikuttajastrategia auttaa brändiä erottumaan kilpailijoistaan ja kohdentamaan vaikuttajamarkkinoinnin panostukset oikeisiin kanaviin sekä vaikuttajiin. Vaikuttajastrategian tavoite on ohjata yrityksen vaikuttajamarkkinointia pitkäjänteiseen, vuorovaikutteiseen ja tulokselliseen sisällöntuotantoon yhdessä vaikuttajien kanssa.

Lue lisää vaikuttajamarkkinoinnin palveluistamme tästä.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä tiimiimme.


Asiantuntijamme suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä asiakkaiden sekä vaikuttajien kanssa tuloksellista some- ja vaikuttajamarkkinointia. Yhdistämme vaikuttajamarkkinoinnin, kiinnostavat sosiaalisen median sisällöt ja mainonnan kokonaisuuksiksi. Me teemme brändeistä vaikuttavia.

Liittyvät referenssit

Katso kaikki referenssit →
Kampanjasuunnittelu
|
TikTok-kampanja
|
Online-tapahtuma
|
Vaikuttajastrategia
|
Ostettu mainonta
|
Projektinhallinta
|
Käsikirjoitus
|
Some-strategia
|
Rekrytointi
|
Työnantajamielikuva
|
Sisällöntuotanto
|
TikTok-strategia
|
Strategia
|
TikTok
|