Strateginen suunnittelu

Vaikuttaja- ja somemarkkinoinnin strategia pohjautuu aina brändin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Strategiatyössä määritellään selkeät tavoitteet, mittarit, roolit ja toimintatavat vaikuttajien sekä sosiaalisen median käytölle osana brändin markkinointiviestintää. Toimiva strategia varmistaa liiketoiminnan tavoitteita tukevan markkinoinnin tekemisen sosiaalisessa mediassa. Dataa, trendejä ja kohderyhmäanalyysejä hyödyntäen luomme tuloksellisia ja tehokkaita monikanavaisia some-strategioita, joiden tuloksellisuutta mittaamme ja analysoimme asiakkaille relevantein mittarein.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä tiimiimme →

Sosiaalisen median strategiat

Sosiaalisen median strategia yhdistää brändin tavoitteet ja kohderyhmän tarpeet. Sen avulla sisällöntuotannosta tulee tavoitteellista, säännöllistä ja kohderyhmän tarpeita puhuttelevaa.  Strategia kertoo brändisi tarinan kiinnostavalla tavalla ja luo suhteen yleisösi kanssa heille relevanteissa jakelukanavissa.

Trootin strategisen ajattelun ydin on syvällinen ymmärrys sosiaalisen median sisällöistä, kulttuureista ja lainalaisuuksista. Meille some on enemmän kuin jakelukanava – se on modernin kulttuurin ydin jossa brändi pärjää vain aidolla läsnäololla ja uskottavalla sisällöllä. 

Trootin asiantuntijat perehtyvät perusteellisesti yrityksesi tavoitteisiin ja kilpailijoidesi sosiaalisen median presenssiin sekä määrittelee selkeät kehityskohteet auditoinnin avulla. 

Strategiamme eivät sisällä vain toimenpiteitä tietyissä sosiaalisen median kanavissa. Kokonaisuuden on sovittava yhteen myös palapelinä, joka tukee tavoitteitasi – olipa kyse sitten myynnin kasvattamisesta, brändin rakentamisesta tai työnantajamielikuvan päivittämisestä. Fokusoimme some-strategioissa seuraaviin toimenpiteisiin: 

  • Kilpailija-analyysi
  • Ostopersoonien määrittely 
  • Jakelukanavien määrittely
  • Kanavakohtainen jakelusuunnitelma
  • Sisältökonseptit / sisältöteemat
  • Tone of Voice ja visuaaliset linjaukset
  • Vaikuttajastrategia ja -persoonat
  • Ostetun mainonnan roolin määrittely 

Autamme yrityksiä sosiaalisen median sisällön suunnittelussa ja tuotannossa. Tutustu sisällöntuotannon palveluihimme tästä.

Vaikuttajastrategia

Vaikuttajastrategia on yrityksen liiketoiminnallisista tavoitteista ja markkinointistrategiasta johdettu pitkän aikavälin suunnitelma, jossa keskitytään siihen miten yritys tekee tuloksellista, liiketoiminnan tavoitteita tukevaa vaikuttajamarkkinointia. Vaikuttajastrategia auttaa brändiä erottumaan kilpailijoista. Vaikuttajastrategian tavoite on ohjata yrityksen vaikuttajamarkkinointia pitkäjänteiseen, vuorovaikutteiseen ja tulokselliseen sisällöntuotantoon. Keskeinen osa vaikuttajastrategiaa on tavoitteiden mukaisten mittareiden määrittely – oli kyseessä sitten brändin rakennus tai taktisemmat tavoitteet.

Lue lisää vaikuttajamarkkinoinnin palveluistamme tästä.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä tiimiimme business@troot.fi


Asiantuntijamme suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä asiakkaiden sekä vaikuttajien kanssa tuloksellista vaikuttajamarkkinointia ja luovia sosiaalisen median sisältökokonaisuuksia. Yhdistämme vaikuttajamarkkinoinnin sosiaalisen median sisällöt ja mainonnan kokonaisuuksiksi.

Referenssit aiheesta

Kirjoitukset aiheesta