Joona Haatainen

7.6.2023

Mistä vaikuttajille maksetaan? Vaikuttamarkkinoinnin keinot ja hinnoittelu

Vaikuttajamarkkinointi on vakiinnuttanut paikkansa osana yritysten ja organisaatioiden markkinointiviestintää. IAB:n selvityksen mukaan vuonna 2022 Suomessa panostettiin vaikuttajamarkkinointiin jo yli 50 miljoonaa euroa.

Vaikuttajamarkkinoinnin hinnoittelu herättää kuitenkin paljon keskustelua ja kummastusta, vaikka sillä onkin merkittävä rooli markkinointibudjeteissa. Tässä artikkelissa tarkastelemme, mistä vaikuttajamarkkinoinnin hinta muodostuu.

Mistä ja miten vaikuttajille maksetaan?

Vaikuttajamarkkinointi mielletään usein vain kaupallisiksi yhteistyöksi vaikuttajien omissa medioissa. Kuitenkin vaikuttajia voidaan hyödyntää monipuolisesti, mikä tuo hinnoitteluun useita muuttuvia tekijöitä.

Lue lisää vaikuttajamarkkinoinnin keinoista tästä.

Kaupallinen yhteistyö eli medianäkyvyys vaikuttajan kanavilla

Mainostaja maksaa vaikuttajalle korvauksen rahana tai tuotteina ja saa vastineeksi näkyvyydestä vaikuttajan omissa kanavissa. Yhteistyö on käytännössä verrattavissa mainontaan missä tahansa muussa mediassa. Vaikuttajien hinnat perustuvat usein kysynnän ja tarjonnan mukaiseen hinnoitteluun. Mainostajan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota vaikuttajan todellisen tavoittavuuden, vaikuttavuuden ja panostuksen suhteeseen, jotta kontaktihinta (CPM) ei karkaa kohtuuttoman korkeaksi. Vaikuttajia ei kannata ostaa esimerkiksi seuraajamäärien perusteella, koska monet vaikuttajat tavoittavat vain pienen osan seuraajistaan orgaanisesti. Yrityksen tuotteilla ja palveluilla on myös oma arvonsa, joten markkinoija voi sopia sopivan vaikuttajan kanssa siitä, että hän tekee sovitut julkaisut saadakseen tuotteita vastineeksi.

Tinke x Kitchen Joy

Vaikuttajan tuottamat sisällöt brändin kanavilla

Vaikuttajat ymmärtävät sosiaalisen median lainalaisuudet ja osaavat luoda eri kanaviin aitoa ja yleisöä sitouttavaa sisältöä. Tämä laadukas sisältö toimii usein myös osana maksettua mainontaa tai brändin omaa sisällöntuotantoa. Vaikuttajien osaamista kannattaa hyödyntää luomalla heidän kanssaan sisältöä brändin omiin kanaviin tai mainontaan. Mainostaja maksaa sisällöistä ja niiden käyttöoikeuksista vaikuttajalle rahallisen korvauksen.

Vaikuttaja mainoskasvona

Erityisesti suositumpia, julkisuudesta tuttuja vaikuttajia voidaan hyödyntää kampanjoiden mainoskasvoina. Yritys maksaa vaikuttajalle korvauksen vaikuttajan brändin ja tunnettuuden hyödyntämisestä mainonnassa tai muissa markkinoinnin toimenpiteissä. Tunnetun henkilön käyttäminen lisää mainonnan tunnistettavuutta ja parantaa huomioarvoa ja tehokkuutta.

Affiliate-markkinointi

Vaikuttaja voi tarjota yhdessä mainostajan kanssa mainoslinkkejä, jotka ohjaavat vaikuttajan sisältöjen yleisöä ostamaan tuotteita tai palveluita brändin verkkosivulta. Vaikuttajan kanssa voidaan sopia esimerkiksi komissiosta tai muusta asiakashankintaan pohjautuvasta hinnoittelusta. Parhaimmillaan yhteistyömalli kannustaa vaikuttajaa nostamaan aktiivisesti tuotteitaan esiin sisällöissään.

Tapahtumat

Vaikuttajia voidaan hyödyntää vetonauloina erilaisissa tapahtumissa, kuten kauppakeskuksissa, myymälöissä, lanseeraustapahtumissa, webinaareissa tai vaikkapa festivaaleilla. Monet vaikuttajat ovat myös jonkin aihealueen asiantuntijoita ja voivat tehdä puhujakeikkoja yrityksen tilaisuuksissa. Tapahtumista maksetaan yleensä korvaus esiintymispalkkiona, aivan kuten artisteille tai puhujille.

Meemitalo -risteily, kevät 2023

PR-yhteistyö

Vaikuttajat suosittelevat mielellään heitä kiinnostavia tuotteita tai palveluita, jotka voivat myös hyödyttää heidän työtään. Markkinoija voi lähestyä vaikuttajia erilaisilla PR-lähetyksillä, jolloin tuotteen tai palvelun avulla on mahdollista saada julkaisuja vaikuttajan omilla kanavilla. Kun kyseessä on puhdas PR-näkyvyys, vaikuttajaa ei kuitenkaan voida velvoittaa tarjoamaan näkyvyyttä omilla kanavillaan. Siksi mainostajan kannattaa pohtia, miten PR-yhteistyöt toteutetaan niin, että ne saavat maksimaalisen ansaitun median näkyvyyden.

Vaikuttajamarkkinointitoimistot ja muut yhteistyökumppanit

Vaikuttajamarkkinoinnin suunnittelu ja toteutus vaatii omaa ammattitaitoa sekä resurssia sitä harjoittavalta taholta. 

Markkinoija voi hyödyntää perinteisten median tai mainostoimistojen lisäksi kumppaninaan vaikuttajamarkkinointiin erikoistunutta toimistoa. Toimistolle maksetaan yleensä siitä, että se suunnittelee yrityksen tavoitteiden pohjalta konseptin tai strategian, joka ohjaa vaikuttajien sisällöntuotantoa kohti tavoitteita. Toimisto vastaa myös sopivien vaikuttajien kartoituksesta, kampanjoiden hallinnoinnista, raportoinnista ja analysoinnista. Yhteistyöhön voi kuulua myös muita toimenpiteitä, kuten sisällöntuotantoa, tapahtumien järjestämistä, PR-pakettien lähettämistä ja niin edelleen.

Pyytäessään tarjouksia vaikuttajamarkkinointiin erikoistuneilta toimijoilta markkinoijan on hyvä selvittää, mistä palveluista se maksaa työskennellessään alan eri toimijoiden kanssa ja eritellä toimistolle maksettava työ sekä vaikuttajille maksettavat palkkiot. Näin toiminta on mahdollisimman läpinäkyvää, ja näin pystytään analysoimaan esimerkiksi usean vaikuttajan kokonaisuuksissa kunkin vaikuttajan toimenpiteiden kannattavuutta suhteessa tavoitteisiin.

Haluatko lisätietoa? Ota yhteyttä tiimiimme!
Ota yhteyttä
Webinaaria ei löydy