Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajat ovat olleet toimintamme ydin vuodesta 2014, joten tunnemme vaikuttajakentän paremmin kuin kukaan muu. Kartoitamme sopivat vaikuttajat dataa ja sekä asiantuntijamme näkemystä hyödyntäen. Vastaamme kampanjan tai jatkuvan vaikuttajamarkkinoinnin suunnittelusta, toteutuksesta ja analysoinnista.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä tiimiimme →

Mitä on vaikuttajamarkkinointi?

Vaikuttajamarkkinointi on yksi nopeimmin kasvavista markkinointiviestinnän muodoista. Vuonna 2021 vaikuttajamarkkinoinnin kokoluokaksi arvioitiin Suomessa noin 30 miljoonaa euroa ja globaalisti 15 miljardia euroa. 

Vaikuttajamarkkinointi on markkinoinnin keino, jossa hyödynnetään vaikuttajan auktoriteettia tai yleisösuhdetta markkinoijan tavoitteiden saavuttamisessa. Vaikuttajamarkkinoinnin tehokkuus perustuu yleisön ja vaikuttajan väliseen vuorovaikutussuhteeseen. Vaikuttajia on mahdollistaa hyödyntää monipuolisesti niin brändin rakentamisessa, viestinnässä, asiakashankinnassa kuin HRssä. Kaiken tekemisen keskiössä on brändin arvoihin sopivien ja tulosellisesti toimivien vaikuttajien löytäminen.

Ketkä ovat vaikuttajia?

Vaikuttajia ovat julkisuuden henkilöt, urheilijat, artistit, some-vaikuttajat sekä eri alojen asiantuntijat ja yrityksen oma henkilöstö. Joskus jopa asiakkaat. Vaikuttajia voidaan hyödyntää monin eri tavoin, mutta yleisimmät niistä ovat vaikuttajan omien jakelukanavien hyödyntäminen yleisön tavoittamisessa (#kaupallinenyhteistyö) tai vaikuttajan käyttö kasvona brändin markkinointiviestinnässä.

Miten me Trootilla voimme auttaa vaikuttajamarkkinoinnissa?

Autamme asiakkaita vaikuttajavetoisen markkinoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa. Tekeminen voi olla jatkuvaa tai kampanjavetoista.

Vaikuttajastrategia & jatkuva vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajastrategia on yrityksen liiketoiminnallisista tavoitteista ja markkinointistrategiasta johdettu pitkän aikavälin suunnitelma, jossa keskitytään siihen miten yritys tekee tuloksellista, liiketoiminnan tavoitteita tukevaa vaikuttajamarkkinointia. Vaikuttajastrategia auttaa brändiä erottumaan kilpailijoistaan. Vaikuttajastrategian tavoite on ohjata yrityksen vaikuttajamarkkinointia pitkäjänteiseen, vuorovaikutteiseen ja tulokselliseen sisällöntuotantoon. Keskeinen osa vaikuttajastrategiaa on tavoitteiden mukaisten mittareiden sekä vaikuttajaprofiilin määrittely – oli kyseessä sitten brändin rakennus tai taktisemmat tavoitteet.

Vaikuttajastrategia toimii erinomaisena pohjana jatkuvalle vaikuttajamarkkinoinnille ja yhteinen pelikirja vaikuttajamarkkinoinnin kumppanin kanssa toimittaessa.

Vaikuttajakampanjat

Vaikuttajamarkkinoinnin konsepti koostuu luovasta ideasta ja suunnitelmasta, johon brändin vaikuttajamarkkinoinnin toimenpiteet pohjautuvat. Konsepti on keino, punainen lanka, jolla välitetään haluttu viesti kohderyhmälle kiinnostavasti ja sitouttavasti. 

Vaikuttajamarkkinoinnin konsepti on aina jalkautettavissa myös vaikuttajien kanavien ulkopuolelle vaikkapa sovellukseen tai mainontaan. Se voi olla joko kampanjalähtöön sidottu tai pidemmälle aikavälille ajoitettu. 

Vaikuttajakartoitus

Etsimme jokaiseen kampanjaan tai jatkuvaan asiakkuuteen eri työkaluja ja asiantuntijoidemme näkemystä hyödyntämällä sopivat vaikuttajat. Varmistamme, että vaikuttaja on paitsi brändille oikeanlainen tyyppi, tavoittavat vaikuttajan kanavat juuri oikeaa kohderyhmää ja ovat aidosti kiinnostuneita markkinoitavasta brändistä. 

Olemme toimineet yli 1000 vaikuttajan kanssa Suomessa ja kansainvälisesti aina julkkiksista mikrovaikuttajiin. Verkostomme ei rajoitu tähän, teknologian avulla löydämme aina sopivat tekijät yli 20 miljoonan vaikuttajan joukosta oli kyseessä sitten Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, LinkedIn, Twitch, podit tai blogit. 

Toimimme suoraan sekä vaikuttajien että heidän edustajiensa kanssa. Kauttamme saat yhteyden kaikkiin vaikuttajiin monikanavaisesti. 

Vaikuttajakampanjan hallinta, raportointi & analyysi

Vaikuttajamarkkinointiin erikoistuneet asiantuntijamme vastaavat vaikuttajamarkkinoinnin hallinnoinnista. Sparraamme vaikuttajia sisällöntuotannossa, jotta saamme aikaan paitsi vaikuttajan yleisöä inspiroivaa, myös tismalleen asiakkaan tavoitteiden mukaista laadukasta sisältöä aikataulussa. Noudatamme vaikuttajayhteistöiden merkitsemisessä aina MEN:in ja KKV:n linjauksia. 

Yksittäiset numerot harvoin kertovat yhteistyön onnistumisesta. Raportoimme sekä analysoimme kampanjat  tavoitteiden mukaisesti modernien työkalujen avulla. Analysoimme tulokset relevantteja benchmarkeja ja vuosien kokemustamme eri asiakassektoreilta hyödyntäen. Autamme myös asiakkaitamme asettamaan tekemisellemme mittarit. Oli kyseessä sitten taktiset tavoitteet, brändimarkkinointi, asiakashankinta tai viestinnälliset tavoitteet.

Etsitkö vaikuttajamarkkinoinnin kumppania? Ota yhteyttä tiimiimme www.troot.fi/yhteys